Stypendia dla naszych zawodniczek !

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu informuje, że Prezydent Miasta Sosnowca przydzielił, w drodze zarządzenia nr 1336 z dnia 31 grudnia 2014 roku, Miejskie Stypendia Sportowe. Stypendia przyznano na okres sześciu miesięcy, tj. od stycznia do czerwca 2015 roku.

Stypendystkami zostały Julia Zaborowicz i Wiktoria Kasprzyk. Serdecznie gratulujemy !